Bolometers in ballon

2 oktober 2022

Bij SRON zijn zogenoemde bolometers te zien. Deze worden gebruikt voor de zogenoemde GUSTO missie, een ballon vanaf de zuidpool. Ze werken eigenlijk net zo als een fotocamera: een lichtsignaal wordt omgezet in een elektrisch signaal: een heel gevoelige nachtkijker die objecten in het heelal kan zien en dan met name gaswolken die kouder dan 200 graden zijn. Die zijn miljarden kilometers groot en fungeren als kraamkamers voor sterren.