De rappende psycholoog

29 september 2023

Moi! Ik ben Daisz en misschien ken je me als rappende of zingende psycholoog. Ik schrijf teksten en muziek over belangrijke onderwerpen vanuit de psychologie en mijn eigen ervaringen. Ik ben gevraagd om dit event te hosten en om mijn eigen muziek voor te dragen. Zo kan ik je misschien laten ervaren hoe muziek werkt op je brein. Muziek komt namelijk anders binnen dan alleen tekst en speelt daarmee bijvoorbeeld veel sneller in op je emoties. Benieuwd? Kom vooral even langs om te luisteren!

Deze activiteit is in het Nederlands/This activity is in Dutch

I’m Daisz and you might know me as a rapping or singing psychologist. I write lyrics and music about important topics from psychology and my own experiences. I have been asked to host this event and to perform my own music. This way I might be able to let you experience how music works on your brain. Music comes in differently than just text and therefore responds much faster to your emotions, for example. Curious? Please come by to listen!