Science On Tour

29 september 2023

Vind jij proefjes met veel rook en een trein die boven de rails zweeft cool? Heb jij altijd al willen weten hoe een elektrische tandenborstel wordt opgeladen of hoe een kookplaat werkt? Of hoe bliksemschichten ontstaan en je haar omhoog kan gaan staan? Tijdens de demonstraties van Science on Tour kun jij meedoen met allerlei kijk- en doe-experimenten. We gaan spectaculaire proeven doen die jou kennis laten maken met verrassende natuurverschijnselen.

Science On Tour is een initiatief vanuit de Universiteit Twente. Ze organiseren verschillende experimenten om kinderen meer te leren over natuur en techniek

Deze activiteit is in het Nederlands/This activity is in Dutch

Do you think experiments with lots of smoke and a train floating above its rails are cool? Have you always wanted to know how an electric toothbrush is charged or how a hob works? Or what creats a lightning bolt and how it can make your hair can stand up? During the Science on Tour demonstrations you can participate in all kinds of viewing and doing of experiments. We will conduct spectacular experiments that will introduce you to surprising natural phenomena.

Science On Tour is an initiative from the University of Twente. They organize various experiments to teach children more about nature and technology