The wonderful world of ChatGPT

29 september 2023

Wees welkom in de wondere wereld van ChatGPT! In dit evenement voor jong en oud, geleid door de Computationele Taalkunde groep aan de RUG, vertellen we je alles over dit bijzondere taalmodel. Hoe werkt het nou precies? Begrijpt ChatGPT mijn vragen echt? Heeft ChatGPT dezelfde vooroordelen als mensen? En wat staat ons allemaal nog te wachten?

We zullen deze en al je andere vragen beantwoorden, waarna je zelf met ChatGPT en vergelijkbare modellen aan de slag kan. Kan jij voorspellen wat deze modellen gaan antwoorden? En kan je ChatGPT te slim af zijn? Mis deze kans niet om meer te leren over deze baanbrekende technologie!

Deze activiteit is in het Engels/This activity is in English

Welcome to the wonderful world of ChatGPT! In this event for young and old, led by the Computational Linguistics group at the RUG, we will tell you everything about this special language model. How exactly does it work? Does ChatGPT really understand my questions? Does ChatGPT have the same biases as humans? And what awaits us all?

We will answer these and all your other questions, after which you can get started with ChatGPT and similar models yourself. Can you predict what these models will answer? And can you outsmart ChatGPT? Don’t miss this opportunity to learn more about this groundbreaking technology!

Activiteit door: Computational Linguistics group, Faculty of Arts, University of Groningen