Vragen hoek TNO en AI

1 oktober 2023

Wat is AI? Hoe werkt het eigenlijk? Kan ChatGPT mijn spreekbeurt maken?
Zijn er gevaren? Kun je met AI samenwerken?”
Kinderen hebben altijd voldoende vragen over wat ze horen en zien, zo ook over AI.

Als TNO willen wij graag deze vragen beantwoorden en zullen daarom een interactieve vragenhoek creeëren.

Doel is om bewustzijn van de impact van AI te bevorderen en een goed beeld te vormen van de mogelijkheden en gevaren.