Nieuwe Beeldtaal voor Technologie: Weg met de sci-fi-clichés

29 september 2023

Weg met die sci-fi-clichés; we zoeken naar nieuwe manieren om abstracte technologische concepten te verbeelden. Glimmende humanoid robots, Matrix-code, hackers in hoodies of breinen vol nullen en enen. Foto’s bij tech-nieuws laten nogal te wensen over. Ze geven een slecht beeld van wat de technologie is en voor ons betekent. Toch lijken die beelden hardnekkig, we komen ze overal tegen. Hoe kan het anders? Samen met fotograaf Peter Arno Broer maakten we een serie nieuwe stockfoto’s voor technologie. Foto’s die beter verbeelden wat AI, de cloud, hacking en privacy zijn. Door ze in beeldbanken te zetten, proberen we een nieuwe beeldtaal in nieuwsmedia te krijgen.

Deze activiteit is in het Nederlands/This activity is in Dutch

Away with the sci-fi clichés; we’re looking for new ways to abstract depict technological concepts. Shiny humanoid robots, Matrix code, hackers in hoodies or brains full of zeros and ones. Photos for tech news leave a lot to be desired. They give a poor image of what the technology is and what it means for us. Yet those images seem persistent, we encounter them everywhere. How could it be otherwise? Together with photographer Peter Arno Broer a new series of stock photos for technology has been made. Photos that better represent AI, the cloud, hacking and privacy. By putting them in image banks, a new visual language in news media can be used.

Activiteit door: SETUP Utrecht