Spraaklab

1 oktober 2022

Op het plein voor het Academiegebouw staat het SPRAAKLAB, een mobiel laboratorium waar allerlei onderzoeken worden uitgevoerd. Heb je ooit bedacht dat het mogelijk is om een echo van je tong te maken. Hier kan het!
En is het mogelijk om op basis van je dialect te voorspellen waar je vandaan komt? Maak klanken met een plastic buis, leer wat Gronings met de app of probeer het bordspel "Streektaalstrijd". Er is genoeg te doen in het SPRAAKLAB!
Met prof.dr. Martijn Wieling, Faculteit der Letteren RUG