Zpannend Zernike en European Researchers Night: mee doen?


Via onderstaand formulier kunt u aangeven of u meedoet en waar u meedoet. Is het formulier niet toereikend of heeft u andere vragen of (lokatie) wensen stuur dan een mail naar info@zpannendzernike.nl .

2023 meedoen

Ja ik doe mee! / I will participate

Naam / Name
Naam / Name
Voornaam / First
Achternaam / Last
Faculteit / Faculty / Organization
School relatie / affilation
Type activiteit / activity
Doelgoep / Target group

Hier onder kunt aangeven op welke lokatie u het liefst uw bijdrage wilt presenteren.

European Researchers Night, vrijdag 29 september: 17.00

Zaterdag 30 september, binnenstad: 12.00 tot 17.00 uur

Zondag 1 oktober, Zernike campus: 12.00 tot 17.00 uur

Lokatie:
Start Over